Ledelsessparring

De fleste virksomhedsledere har en mission og en vision for virksomheden. De har også målsætninger og strategier – og argumenterne er detaljerede (når først der spørges ind). Desværre ser vi meget ofte, at vigtig viden om virksomhedens overordnede retning (visionen), ikke er kendt af ALLE medarbejdere. Det er klart ikke optimalt!  

Alle virksomhedens medarbejdere SKAL kende retningen, så det er muligt at løfte i flok. Beslutninger på alle niveauer skal på daglig basis træffes på bedste vis, så der sammen støttes op om den overordnede vision. Altså virksomhedens fremtidige mål!

Vi kan tilbyde ledelsessparring efter behov. Nye øjne på ledelsesudfordringer kan hjælpe dig som leder, til at træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag. Det skaber værdi!

Den »gode« idé

Med en kreativ tilgang til opgaven, kan vi tilbyde sparring i forbindelse med at få belyst den »gode« idé.

Vi besidder et naturligt drive i forhold til at tænke ud af boksen. Vi vil være »firstmover« sammen med vores kunder – og byder ind med en naturlig nysgerrighed, kombineret med en sund balance mellem det analytiske og perfektionistiske. Den kombination har ofte vist sig, at hjælpe den »gode« idé godt på vej.

Vi er vant til at træde ind og samarbejde i alle miljøer, og har stor erfaring i at tilpasse os de udfordringer der er – om det så er på direktørgangen, udviklingsafdelingen eller i et decideret produktforum.

Hvad siger kunden?

Som eksternt bureau, har vi mulighed for at se din virksomhed »ude« fra. Vi lytter til dig, og ser på din virksomheds udfordringer med nye øjne. Vi har optimale forudsætninger for at se dit produkt eller service fra en anden vinkel, med henblik på at optimere kundeoplevelsen.

 


 


Vil du også være konceptkunde?
– klik her og kontakt os nu.